Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym ZPP-2810-02/21 na: „Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem„

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym ZPP-2810-02/21 na: „Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem„

Zakopane, dnia 14.09.2021r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-02/21

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje o:

 

 

Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

 

Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty
1 Konsorcjum firm:

Impel System Sp. z o.o. – lider konsorcjum

Impel Facility Services Sp. z o.o.

Hospital Service SP. z o.o.

ARS Medica Sp. z o.o.

Ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

 

Cena netto: 957 216,00 zł

Podatek VAT 23%/ZW tj: 25 488,00  zł

Cena brutto: 982 704,00 zł

2 Gemina SP. z o.o.

Ul. Trochimowskiego 11

42-200 Częstochowa

 

Cena netto: 595 200,00 zł

Podatek VAT 23% tj: 136 896,00 zł

Cena brutto: 732 096,00 zł

Dyrektor

Krystyna Walendowicz