„Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

„Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”

W dniu wczorajszym w uroczystym nastroju rozpoczęła zajęcia druga grupa uczestników programu zapobiegania nadwadze i otyłości (49 osób). Po dobrych wynikach grupy pierwszej (kilkukilogramowe spadki masy ciała) wszyscy liczą, że i druga grupa będzie miała powody do satysfakcji.

Program ten, finansowany ze środków Województwa Małopolskiego, trwa 12 tygodni. W jego ramach uczestnicy przechodzą badania lekarskie, otrzymują porady dietetyczne  i psychologiczne, odbywają serię zabiegów w sali gimnastycznej i w basenie rehabilitacyjnym .

Intensywny udział w programie w poprzednich latach przynosił uczestnikom ubytek wagi średnio o 5 kg. Mamy głęboka nadzieję, że i osiągnięcia nowej grupy będą równie interesujące.

W inauguracji zajęć udział wzięła Dyrektor Szpitala Pani Krystyna Walendowicz. W swym wystąpieniu zaprezentowała dotychczasowe osiągnięcia Szpitala w realizacji podobnych programów oraz omówiła korzyści płynące z zaangażowania uczestników w realizacje programu. A korzyści są wielorakie – to nie tylko poprawa zdrowia, ale i samopoczucia, podniesienie samooceny, nierzadko  poprawa statusu społecznego.

Wszystkim uczestnikom życzymy więc wytrwałości i satysfakcji z własnych osiągnięć.