Ćwiczenia na „5”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ćwiczenia na „5”

Jak co roku przeprowadzono w szpitalu ćwiczenia w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. W dniu 08.09.2021 r. po zaistnieniu symulowanego pożaru przeprowadzono ewakuację Działu Fizjoterapii. Co istotne – ćwiczenia nie były zapowiedziane i dla pacjentów oraz pracowników stanowiły zaskoczenie.

Ćwiczenia były obserwowane przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. W wyniku akcji ewakuowano 23 pacjentów oraz 6 pracowników. Asekurowani przez pracowników pacjenci po opuszczeniu budynku zostali doprowadzeni do miejsca zbiórki. Cieszy zdyscyplinowanie pracowników i bardzo dobra znajomość zasad postępowania w przypadku zagrożeń. Całość działań organizacyjnych i sposób przeprowadzenia ewakuacji uzyskały wysoką ocenę obecnych przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej.