Rehabilitacja pocovidowa

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Rehabilitacja pocovidowa

W dniu 28 sierpnia br. Odbyła się konferencja nt.: „Rehabilitacja pulmonologiczna jako fundament w zakresie pomocy poszkodowanym przez COVID-19, smog i inne powody utraty wydolności organizmu”.

Patronat nad Konferencją sprawował Marszałek Województwa Małopolskiego.

Miło nam poinformować, że aktywny udział w Konferencji wzięli i nasi pracownicy. W jej ramach przedstawili referat pt. „Doświadczenia fizjoterapeuty i psychologa związane z realizacją rehabilitacji pocovidowej stacjonarnej”. Materiał prezentowany był przez psycholog mgr Katarzynę Konopkę oraz fizjoterapeutę mgr Marię Stachoń.

Wszechstronność poruszanej tematyki i płynące z wielu obserwacji, a prezentowane przez prelegentów,  wnioski wykorzystane zostaną w naszym Szpitalu w leczeniu pacjentów pocovidowych. Niewątpliwą  korzyścią Konferencji było też zgromadzenie materiału do przygotowania się do spodziewanych kolejnych fal COVID-19.