Ogłoszenie o zamówieniu na: Usługi – „Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI 06.09.2021r. DODANO ZMIANĘ OGŁOSZENIA Nowy termin otwarcia ofert 14.09.2021r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Usługi – „Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI 06.09.2021r. DODANO ZMIANĘ OGŁOSZENIA Nowy termin otwarcia ofert 14.09.2021r.

DODANO ZMIANĘ OGŁOSZENIA 07.09.2021r.

Nowy termin otwarcia ofert 14.09.2021r.

DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI 06.09.2021r.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Usługa kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”

Znak postępowania: ZPP-2810-02/21

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-42d21fc5-0a49-11ec-b885-f28f91688073

POBIERZ

Ogłoszenie

SIWZ

Zatwierdzam zmiany dnia. 31.08.2021r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI 06.09.2021r.

Pytania i odpowiedzi 06.092021r.

Zatwierdzam dnia. 06.09.2021r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

DODANO ZMIANĘ OGŁOSZENIA 07.09.2021r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.09.2021r.

SIWZ aktualizacja 07.09.2021r

Nowy termin otwarcia ofert 14.09.2021r.

Zatwierdzam zmiany dnia. 07.09.2021r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

 

Zakopane, dnia 14.09.2021r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-02/21

 

 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informacje dotyczące Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: kwotę 710 000,00 złotych brutto.

Zatwierdzam zmiany dnia. 14.09.2021r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz