Projekt „Małopolski System Informacji Medycznej”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Projekt „Małopolski System Informacji Medycznej”

Bez przeszkód przebiega w Szpitalu realizacja projektu „Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM)”. Łączny koszt wprowadzonych w Szpitalu rozwiązań wyniesie 1.940.000,00 zł., z czego 85% to środki unijne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 5% środki Województwa Małopolskiego, a 10% to środki własne Szpitala.
Celem projektu jest pełne wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i współpraca w regionalnej platformie wymiany informacji medycznej (P2)

Elementem MSIM w Szpitalu jest realizowana obecnie umowa ze zwycięzcą przetargu firmą „COMARCH”. W jej wyniku nastąpi unowocześnienie instalacji informatycznej, zainstalowanych zostanie 5 dodatkowych serwerów i 2 macierze dyskowe,wymianie ulegnie ponad połowa funkcjonujących komputerów, utworzony i wdrożony zostanie system informatyczny do tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Pozwoli to już od września nie tylko na prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, ale także na wymianę tej informacji na platformie  P2.