Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy nadal prowadzi działalność

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy nadal prowadzi działalność

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem ogłasza rekrutację do Ośrodka Edukacyjno-Opiekuńczego, działającego przy Szpitalu
w Zakopanem ul. Ciągłówka 9A.

Warunki przyjęcia:
– ukończone 60 lat,
– niesamodzielność związana w szczególności z trudnościami występującymi w życiu codziennym,
– obniżenie sprawności psychofizycznej,
– chorobą – pogarszaniem się stanu zdrowia mającym wpływa na codzienne funkcjonowanie, niepełnosprawność,
–  poczuciem osamotnienia związanym z utratą osób bliskich, wynikające z rozluźnienia więzi rodzinnych, patologii życia rodzinnego, oddalenia w przestrzeni geograficznej lub społecznej,
– problemy w relacjach z rodziną, trudności rodziny w opiece nad uczestnikiem.

Uczestnikiem zajęć w Ośrodku nie może być osoba całkowicie niesamodzielna, czyli niemogąca korzystać z usług usprawniająco-aktywizujących.

Uczestnikiem może być osoba wymagająca pomocy w czynnościach samoobsługowych i samopielęgnacyjnych.

Ośrodek zapewnia dzienną ośmiogodzinną opiekę i aktywizację. Zapewniamy dwa posiłki dziennie, rehabilitację, terapię zajęciową, edukację, wsparcie pielęgniarki, psychologa i dietetyka.

Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 30 czerwca 2021 r.
pod nr telefonu: 18 20 00 722.