Szpital bez bólu

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Szpital bez bólu

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 7 czerwca 2021 r. Szpital nasz raz kolejny  uzyskał certyfikat „Szpital bez bólu” w zakresie leczenia bólu przewlekłego.

Uzyskanie tego jakże cenionego przez pacjentów certyfikatu wymagało ogromnego wysiłku organizacyjnego i wielkiego wkładu pracy personelu medycznego. Wszyscy bowiem pracownicy medyczni ukończyli stosowny kurs e-learningowy, wszyscy uczestniczyli we wdrażaniu procedur i formularzy.

Jak stwierdziła komisja certyfikująca, reprezentująca Polskie Towarzystwo Badania Bólu, podjęliśmy się pionierskiego trudu wykazując, że w szpitalach niezabiegowych można w sposób skoordynowany prowadzić leczenie bólu przewlekłego. Takie działania niosą bowiem za sobą efektywną, służącą pacjentom, rehabilitację leczniczą.

Osiągnięcia Szpitala w tym zakresie, łącznie z zasadami opieki nad pacjentami wymagającymi szczególnej opieki przeciwbólowej, reprezentował przed komisją certyfikująca zespół pod kierownictwem dr Dariusza Grzywnowicza.