Fizjoterapia ambulatoryjna “pocovidowa”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Fizjoterapia ambulatoryjna “pocovidowa”

Informujemy, iż Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem prowadzi rehabilitację leczniczą dla osób po przebyciu COVID-19 w trybie ambulatoryjnym.

Czas trwania programu fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób po przebyciu COVID-19 wynosi od 2 do 6 tygodni i obejmuje:
– jedną wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,
– rehabilitację 2 lub 3 razy w tygodniu,
– jedną wizytę fizjoterapeutyczną końcową

Warunkiem kwalifikacji do leczenia jest przedłożenie przez pacjenta skierowania na fizjoterapię ambulatoryjną „pocovidową” , do wystawiania których uprawnieni są wszyscy lekarze ubezpieczenia zdrowotnego, oraz dostarczenie:
– dodatniego wyniku testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 , lub
– wypis z leczenia szpitalnego

Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia COVID–19.
Zakończenie leczenia COVID-19 określa się jako:
a) datę zakończenia izolacji domowej, lub
b) datę wypisu ze szpitala, lub
c) datę wypisu z izolatorium.