Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym ZPP-2810-01/21 na: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku szpitala z uwzględnieniem poszerzenia ogrodu sensorycznego oraz zwiększenia retencji terenu w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ETAP 2.”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym ZPP-2810-01/21 na: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku szpitala z uwzględnieniem poszerzenia ogrodu sensorycznego oraz zwiększenia retencji terenu w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ETAP 2.”

Zakopane, dnia 21.05.2021r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-01/21

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Zagospodarowanie terenu wokół budynku szpitala z uwzględnieniem poszerzenia ogrodu sensorycznego oraz zwiększenia retencji terenu w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ETAP 2.”

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje o:

 

Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty
1 Firma Inżynieryjno Remontowo Budowlana „STANGUT” Stanisław Gut  Zakopane 34-500 ul. Guty 26 Cena netto: 1 237 492,19 zł

Podatek VAT 23% tj: 284 623,20 zł

Cena brutto: 1 522 115,39 zł

2 Zakład Ogólno-Budowlany Kazimierz Dyrda, 34-400 Nowy Targ, os. Gazdy 15 Cena netto: 1 209 986,16 zł

Podatek VAT 23% tj: 278 296,82 zł

Cena brutto: 1 488 282,98 zł

3 SORTED Sp. z o.o. 05-500 Chyliczki ul. Wschodnia 27B Cena netto: 1 526 050,00 zł

Podatek VAT 23% tj: 350 991,50 zł

Cena brutto: 1 877 041,50 zł

4 Wojciech Pawlikowski Tatrzańska Firma „JUNIOR”  Murzasichle  34-531 ul. Lichajówki 7 Cena netto: 1 428 509,42 zł

Podatek VAT 23% tj: 328 557,17 zł

Cena brutto: 1 757 066,59 zł

5 Grzegorz Rzadkosz Usługi ziemne Pokoje gościnne Dom w Dziadkówce, 34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Kościuszki 148 Cena netto: 788 065,53 zł

Podatek VAT 23% tj: 181 255,07 zł

Cena brutto: 969 320,60 zł

6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stachoń” Krzysztof Stachoń, 34-500 Zakopane, ul. Ustup 23B Cena netto: 943 089,43 zł

Podatek VAT 23% tj: 216 910,57 zł

Cena brutto: 1 160 000,00 zł

7 Firmo Bidowlano-Usługowa Władysław Kułach, 34-525 Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 146A Cena netto: 981 634,80 zł

Podatek VAT 23% tj: 225 776,00 zł

Cena brutto: 1 207 410,80 zł

Dyrektor

Krystyna Walendowicz