V edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

V edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Rusza V edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. To ważna dla naszego Szpitala inicjatywa, mieliśmy bowiem przyjemność korzystać ze środków budżetu już 4-krotnie. To dzięki nim realizowaliśmy programy zwalczania nadwagi i otyłości, a w ubiegłym miesiącu uroczyście oddaliśmy do użytku zmodernizowane i wyposażone Centrum Edukacji Prozdrowotnej.

W tym roku naszym celem jest zagospodarowanie otoczenia Centrum Edukacji Prozdrowotnej i połączenie go z jednym, z niewielu w Polsce ogrodem sensorycznym. Obcowanie z ogrodem odbywa się z użyciem wszystkich zmysłów (wzrok, węch, słuch, dotyk, a nawet smak).

Tegoroczne zadanie nazwaliśmy „DROGA  DO  ZDROWIA”.

Aby go zrealizować prosimy o wsparcie wszystkich Państwa. Na nasze zadanie można zagłosować w następujący sposób:

  1. internetowo

– adres strony: https://bo.malopolska.pl/głosowanie – wybrać „Głosuj”, na formularzu wpisać nr zadania (POD 7), nazwę zadania (Droga do zdrowia), wybrać powiat zamieszkania w Subregionie Podhalańskim (myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański), wpisać imię i nazwisko oraz nr PESEL, znakiem „v” zaznaczyć 3 oświadczenia.

  1. na papierowych drukach formularza:

– pobrać formularz umieszczony w linku poniżej (już wpisany jest nr zadania oraz nazwa zadania), wypełnić pozostałą treść formularza (imię    i nazwisko, nr PESEL, wybrać powiat zamieszkania w ramach Subregionu Podhalańskiego, dwukrotnie podpisać formularz.

Formularz można złożyć w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjny  w Zakopanem ul. Ciągłówka 9 lub wrzucić do urn w Urzędzie Miasta Zakopane ul. Kościuszki 11.

Jak co roku liczymy na Państwa życzliwość. Wspólnie zróbmy wszystko, by osoby korzystające z naszego Szpitala, także w formach dziennych, czuły troskę o ich dobrostan.

 

wzór karty do głosowania .pdf