Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Prozdrowotnej

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Prozdrowotnej

W dniu 30 kwietnia 2021 r., po prawie dwóch latach gruntownej przebudowy i modernizacji, oddany został uroczyście do użytku obiekt zwany „Dyrektorówką”, w którym znajdzie siedzibę Centrum Edukacji Prozdrowotnej.  Prace przy przebudowie były dodatkowo utrudnione zabytkowym charakterem budynku – wybudowany został bowiem w  1926 r.

Uroczystość zaszczycił swą obecnością Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski. Obecni byli także reprezentanci Sejmiku Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Zakopane, Rady Społecznej przy naszym Szpitalu oraz wykonawcy prac. Wszyscy oni podkreślali wyjątkowość obiektu oraz trafność wyboru programów, które będą w nim realizowane.

Zawsze mieliśmy świadomość, że niedogodności wieku senioralnego dotkną nas wszystkich, szczególnie tych, którzy nie przygotują się wcześniej na nadejście starości – mówi Dyrektor Szpitala Krystyna Walendowicz. Właśnie w 2018 r. uruchomiliśmy Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy, którego celem było zapobieganie występowaniu przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego i ekonomicznego, szczególnie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Naturalną koleją było utworzenie Centrum Edukacji Prozdrowotnej, służącej szerszemu gronu osób.

Modernizacja i przebudowa obiektu, której wartość wyniosła 1.685.200 zł.i prowadzona była w oparciu m.in. o środki III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, trwała w latach 2019-2020. Na koszty złożyły się środki: 750.000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego, 400.000 zł. z PFRON oraz 535.204 zł. środków własnych. W kolejnej, IV, edycji Budżetu Obywatelskiego pozyskano dodatkowo 150.000 zł. na wyposażenie Centrum.

Obecnie w Centrum, które połączone jest ze Szpitalem chodnikiem wiodącym przez ogród sensoryczny, korzystać będą pacjenci rehabilitowani w Szpitalu, uczestnicy Ośrodka Edukacyjno-Opiekuńczego oraz mieszkańcy regionu. Zaplanowano dla nich zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej (zdrowie własne, zdrowie rodziny, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna), sposobu dbania o zdrowe środowisko, sposobu uzyskiwania satysfakcji z pracy i podejmowanych działań prozdrowotnych. Już niedługo rozpoczną się zajęcia w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski programu zwalczania nadwagi i propagowania aktywności fizycznej u mieszkańców województwa małopolskiego. Zajęcia w Centrum prowadzić będą: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog, informatyk  i dietetyk.Placówka wyposażona jest  w system multimedialny, nowoczesne urządzenia do ćwiczeń i w zaplecze kuchenne do prowadzenia warsztatów zdrowego żywienia. Efektem oferowanych przez Centrum usług będzie osiąganie i utrzymywanie przez uczestników optymalnego poziomu samodzielności i aktywności oraz dostarczenie im wiedzy w zakresie szeroko rozumianej troski o własne zdrowie.

A o tym, że takie programy są potrzebne – dodała Krystyna Walendowicz – świadczy zdobycie przez nasz Szpital I miejsca w konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2019” w kategorii „Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów”.