Stacjonarna rehabilitacja „pocovidowa”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Stacjonarna rehabilitacja „pocovidowa”

Informujemy, że od dnia 20.04.2021 r. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem prowadzi w trybie stacjonarnym rehabilitację leczniczą, tzw. „pocovidową”.
Czas trwania rehabilitacji wynosi od 2 do 6 tygodni, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie nie późniejszym niż w okresie 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Warunkiem kwalifikacji do leczenia jest przedłożenie przez pacjenta skierowania na stacjonarną rehabilitację „pocovidową” (w formie papierowej), do wystawiania których uprawnieni są wszyscy lekarze ubezpieczenia zdrowotnego, oraz dostarczenie przed przyjęciem lub w dniu przyjęcia:
1. badanie RTG z opisem – wykonane przed przyjęciem pacjenta na leczenie,
2. badanie EKG – wykonane przed przyjęciem na leczenie,
3. aktualną morfologię, OB i CRP.
Skierowanie na badanie RTG i EKG można otrzymać w prowadzonej w naszym Szpitalu Poradni Rehabilitacyjnej, do której skierowanie może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (specjalista, POZ).
W czasie rehabilitacji pacjent otrzymuje zabiegi rehabilitacyjne oraz pozostaje pod opieką lekarską, pielęgniarską, fizjoterapeutyczną i psychologiczną.
Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr. telefonu: 18 20 26 834, 18 20 835, 18 20 26 836.