Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym ZPP-2810-16/20 na: „Zakup infrastruktury i integracja do regionalnej wymiany EDM dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej MSIM”.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym ZPP-2810-16/20 na: „Zakup infrastruktury i integracja do regionalnej wymiany EDM dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej MSIM”.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-16/20                                     Zakopane, dnia 15.03.2021r.

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

ZPP-2810-16/20

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Zakup infrastruktury i integracja do regionalnej wymiany EDM dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej MSIM.

 

 Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 1 475 787,84 zł netto tj. 1 815 219,04 brutto.

 

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

  1. Gabos Software Sp. z o.o., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, która złożyła ofertę w kwocie,

Cena  netto za wykonanie zamówienia: 1 397 000,00 zł

Cena brutto za wykonanie zamówienia: 1 718 310,00 zł

– termin realizacji zamówienia: 180 dni od dnia podpisania umowy.

– termin płatności faktury: 30 dni

 

  1. Comarch Healtcare S.A., Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków, która złożyła ofertę w kwocie,

Cena  netto za wykonanie zamówienia: 1 389 508,44 zł

Cena brutto za wykonanie zamówienia: 1 709 095,38 zł

– termin realizacji zamówienia: 180 dni od dnia podpisania umowy.

– termin płatności faktury: 30 dni

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz