Zarząd Województwa Małopolskiego z wizytą w Szpitalu

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Zarząd Województwa Małopolskiego z wizytą w Szpitalu

Po raz pierwszy w historii naszego Szpitala mieliśmy przyjemność gościć pełny skład Zarządu Województwa Małopolskiego. Wizyta ta była elementem wyjazdowego posiedzenia Zarządu Województwa. Spotkanie to, w którym uczestniczyła także część naszego personelu, stało się okazją do zaprezentowania osiągnięć i rozmowy o najbliższych planach. Mogliśmy zaprezentować ukończone inwestycje, np. zmodernizowany budynek Szpitala, ogród sensoryczny (chociaż trochę przykryty śniegiem), zmodernizowany obiekt tzw. „Dyrektorówki”, w którym mieścić się będzie Centrum Edukacji Prozdrowotnej. Dyrektor Szpitala przedstawiła także najbliższe plany dotyczące kolejnych działań, w tym w szczególności plan zagospodarowania otoczenia Szpitala.

W dyskusji, w szczególności na pytania Marszałka Województwa Pana Witolda Kozłowskiego oraz Wicemarszałka Pana Łukasza Smółki, Dyrektor poinformowała o wdrożonych w ostatnim roku działaniach zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz o sposobie wykorzystania środków pozyskanych dzięki „Tarczy Antykryzysowej Województwa Małopolskiego – Pakietu Medycznego” (niezbędny sprzęt, środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne).

Członkowie Zarządu bardzo wysoko ocenili zaangażowanie Kierownictwa Szpitala i wszystkich jego pracowników tak w rozwój Szpitala, jak i w działania,  zmierzające do minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego.