Skierowania na rehabilitację

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Skierowania na rehabilitację

W 2021 roku nadal obowiązują papierowe skierowania wypełnione
i dostarczone na dotychczasowych zasadach na wszystkie zakresy świadczeń rehabilitacji.

Rok 2021

DOTYCZY SKIEROWAŃ NA:

1) Rehabilitację w oddziałach:
– Rehabilitację Ogólnoustrojową
– Rehabilitację Pulmonologiczną
– Rehabilitację Neurologiczną

2) Rehabilitację w ośrodkach:
– Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
– Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej

3) Fizjoterapii Ambulatoryjnej