Zamówienie na usługi społeczne – całodzienne żywienie pacjentów szpitala

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Zamówienie na usługi społeczne – całodzienne żywienie pacjentów szpitala

Zakopane, dnia 31.12.2020r.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-20/20

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ogłasza o zamówieniu na:

 Sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości nie przekraczającej kwoty 750000 euro Sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. ZPP-2810-20/20 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1843), zwanej dalej ustawą PZP.

 

Zatwierdzam, dnia 31.12.2020r.

Dyrektor

Krystyna Walendowicz