Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym ZPP-2810-14/20 na: „ Dostawę wyrobów medycznych – środki ochrony osobistej dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego”.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym ZPP-2810-14/20 na: „ Dostawę wyrobów medycznych – środki ochrony osobistej dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego”.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-14/20                                             Zakopane, dnia 31.12.2020r.

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-14/20

 

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa wyrobów medycznych – środki ochrony osobistej dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego”.

 

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 67 859,260 zł netto tj: 73 288,00 zł brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

  1. FIRMA HANDLOWA „STARMLECZ” Tkaczuk Adam, ul. Zgodna 4b, 27-200 Starachowice, która złożyła ofertę w kwocie,

Cena  netto za wykonanie zamówienia: 92 900,00 zł

Cena brutto za wykonanie zamówienia: 101 772,00 zł

– termin realizacji zamówienia: 5 dni od dnia podpisania umowy.

– termin płatności faktury: 30 dni

  1. AB-MED Hurtownia Farmaceutyczna Beata Bogdziewicz-Murmyło, ul. Damrota 147, 43-100 Tychye, która złożyła ofertę w kwocie,

Cena  netto za wykonanie zamówienia: 100 290,00 zł

Cena brutto za wykonanie zamówienia: 108 630,00 zł

– termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy.

– termin płatności faktury: 30 dni

  1. EM POLAND Sp. z o.o. al. Piłsudskiego 63, 05-070 Sulejówek, która złożyła ofertę w kwocie,

Cena  netto za wykonanie zamówienia: 90 850,50 zł

Cena brutto za wykonanie zamówienia: 110 020,50 zł

– termin realizacji zamówienia: 2 dni od dnia podpisania umowy.

– termin płatności faktury: 30 dni

  1. DENTAL DRILL Sp. z o.o., ul. Nowowarszawska 14/4, 15-206 Białystok, która złożyła ofertę w kwocie,

Cena  netto za wykonanie zamówienia: 99 325,00 zł

Cena brutto za wykonanie zamówienia: 107 599,00 zł

– termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.

– termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz