Zakup infrastruktury i integracja do regionalnej wymiany EDM dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej MSIM

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Zakup infrastruktury i integracja do regionalnej wymiany EDM dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej MSIM

Przedmiotem zamówienia jest zakup infrastruktury i integracja do regionalnej wymiany EDM dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej MSIM.

Znak postępowania: ZPP-2810-16/20

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: de1bd606-ec04-4178-a236-3c6e908f2288

POBIERZ

 

Ogłoszenie

SIWZ

ZAŁACZNIKI do SIWZ 1-11

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ A.1-A.6 Opis zamówienia i wymagania

 

Zatwierdzam dnia. 29.12.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz