Zakup infrastruktury i integracja do regionalnej wymiany EDM dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej MSIM. DODANO zmianę treści SIWZ oraz nowy termin składania ofert 15.03.2021r. DODANO sprostowanie ogłoszenia o zamówienia. DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI – wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18.02.2021. DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI – wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.03.2021, DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI – wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.03.2021

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Zakup infrastruktury i integracja do regionalnej wymiany EDM dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej MSIM. DODANO zmianę treści SIWZ oraz nowy termin składania ofert 15.03.2021r. DODANO sprostowanie ogłoszenia o zamówienia. DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI – wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18.02.2021. DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI – wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.03.2021, DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI – wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.03.2021

DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI – wyjaśnienia treści SIWZ

POBIERZ

Pytania i odpowiedzi

 

Zatwierdzam dnia. 10.03.2021r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

 

DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI – wyjaśnienia treści SIWZ

POBIERZ

Pytania i odpowiedzi

 

Zatwierdzam dnia. 08.03.2021r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI – wyjaśnienia treści SIWZ

POBIERZ

Pytania i odpowiedzi

 

Zatwierdzam dnia. 18.02.2021r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

DODANO sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 15.02.2021

POBIERZ

Ogłoszenie

SIWZ aktualizacja wer 2

ZAŁACZNIKI do SIWZ 1-11aktualizacja warsja 2

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ A.1-A.6 Opis zamówienia i wymagania aktualizacja wersja 2

pozostałe załączniki bez zmian tj:  Zał. nr 2,3,4,5 7,8,11 do siwz oraz zał. A 5 do siwz

Termin składania ofert do dnia 15.03.2021r.   do godz:12:30

Zatwierdzam dnia. 15.02.2021r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

DODANO zmianę treści SIWZ oraz nowy termin składania ofert

termin składania ofert do dnia 15.03.2021r.   do godz:12:30

POBIERZ

Ogłoszenie

SIWZ aktualizacja

 

Zatwierdzam dnia. 10.02.2021r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

Przedmiotem zamówienia jest zakup infrastruktury i integracja do regionalnej wymiany EDM dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej MSIM.

Znak postępowania: ZPP-2810-16/20

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.

Identyfikator postępowania: de1bd606-ec04-4178-a236-3c6e908f2288

POBIERZ

 

Ogłoszenie

SIWZ

ZAŁACZNIKI do SIWZ 1-11

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ A.1-A.6 Opis zamówienia i wymagania

 

Zatwierdzam dnia. 29.12.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz