Ranking szpitali za 2020 rok – podsumowanie roku

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ranking szpitali za 2020 rok – podsumowanie roku

Trwa dobra passa Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. Ale to nie szczęście powoduje, że po raz kolejny znaleźliśmy się na czołowym miejscu szpitali niezabiegowych w ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zajmując IV miejsce. To efekt naszej długoletniej pracy nad nieustannym poprawianiem jakości udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych.

Od 2015 r. nie schodzimy z podium rankingu: 2015 r. – II miejsce, 2016 r. – I miejsce, 2017 r. – II miejsce, 2018 r. – I miejsce, 2019 r. – I miejsce. Satysfakcja dla pracowników ogromna, jest to bowiem najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla szpitali. Obejmuje ono całokształt działalności – gospodarkę finansową, informatyzację, zarządzanie podmiotem leczniczym, zabezpieczanie potrzeb bytowych pacjentów i, co najważniejsze, katalog i jakość oferowanych świadczeń zdrowotnych. Dodatkową satysfakcją jest fakt, że we wszystkich tych latach Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego był najwyżej sklasyfikowanym szpitalem spośród szpitali województwa małopolskiego.
Nagroda ta zamyka bogaty w osiągnięcia Szpitala rok. We wrześniu br. zajęliśmy I miejsce w konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2019” w kategorii „Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów”. Konkurs współorganizowany był przez „Dziennik Gazeta Prawna”. W październiku br. uplasowaliśmy się w finałowej grupie we współorganizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” konkursie „Liderzy zarządzania” na najlepiej zarządzane szpitale publiczne (kategoria – kontrakty do 39 mln zł.). Również w październiku sfinalizowaliśmy pozytywnie audyt zewnętrzny wszystkich wdrożonych systemów jakościowych, przechodząc przy okazji na nową normę systemu zarządzania BHP 45001.
Mimo szeregu nowych wyzwań w mijającym roku nieustannie pamiętamy o konieczności udzielania wysokiej jakości świadczeń.