Rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych

Miło nam poinformować, że wspólnie z NFZ uruchamiany w okresie od 14 do 31 grudnia 2020 r. nowy program zdrowotny przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.
Zasady uczestnictwa w programie:
1. posiadanie orzeczenia o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
2. ukończony 16 rok życia,
3. nie jest wymagane skierowanie (wystarczy okazanie orzeczenia o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy),
4. zajęcia rehabilitacyjne w cyklu 10-dniowym, 5 zabiegów dziennie,
5. udział w zajęciach jest bezpłatny.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu 18 20 26 845 lub mailem pod adresem [email protected]
Zapraszamy wszystkich chętnych, na koniec tego trudnego roku dajmy swemu zdrowiu coś dobrego.