Minimalizowanie zagrożeń epidemiologicznych – bramki bezpieczeństwa

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Minimalizowanie zagrożeń epidemiologicznych – bramki bezpieczeństwa

W trosce o bezpieczeństwo udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych w Szpitalu zainstalowane zostały, jako minimalizowanie zagrożeń epidemiologicznych, 2 bramki bezpieczeństwa. Przechodzącej przez bramki osobie wykonywany jest zdalny pomiar temperatury, osoba taka musi także przeprowadzić dezynfekcję rąk. Dopiero po wykonaniu tych czynności  i wykonanej przez urządzenie analizie temperatury ciała  możliwe jest wejście do Szpitala.

Urządzenia zainstalowane zostały w dniu dzisiejszym przy wejściu głównym do Szpitala oraz przy wejściu do Izby Przyjęć.

Zakupu bramek za kwotę 71.586,00 zł. dokonał Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Medyczny 2” i przyznanych w nim Szpitalowi środków.