Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Szpital nasz po raz drugi został partnerem Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

I tak  jak w poprzedniej „Tarczy” celem Projektu jest zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa SARS-CoV-2 co finalnie zapewni pełne zabezpieczenie epidemiologiczne leczonym w Szpitalom pacjentom oraz zatrudnionym pracownikom.

Dzięki udziałowi w Projekcie mamy możliwość zakupu niezbędnych środków i sprzętu za kwotę 651.739,20 zł. Pozwoli to nam na nabycie zróżnicowanych rodzajowo środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych za ogólną  kwotę 132.339,20 zł. oraz pozyskanie sprzętu medycznego za kwotę 519.400 zł.

Dzięki „Tarczy” wyposażenie Szpitala wzbogaci się m.in. o dodatkowy sprzęt: aparat do wysokoprzepływowej terapii donosowej, defibrylator, aparaty EKG, wózki do transportu pacjenta, lampy bakteriobójcze, laryngoskopy, nebulizatory, pulsoksymetry, ssaki, urządzenia do zamgławiania (dezynfekcji) pomieszczeń, aparaty do mierzenia ciśnienia i pomiaru temperatury ciała.

Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zakupił dwie bramki do dezynfekcji i pomiaru temperatury – urządzenia te zainstalowane zostaną w Szpitalu 25 listopada br.

Dokonane w ramach pierwszej i drugiej Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej zakupy w sposób znaczący wspierają wprowadzone w Szpitalu procedury. Pozwala to pacjentom na bezpieczne, pełne i efektywne korzystanie  z oferowanego leczenia.