Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego. DODANO zmianę ogłoszenia o zamówieniu z dnia 24.11.2020r. – ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT. DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 26.11.2020r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego. DODANO zmianę ogłoszenia o zamówieniu z dnia 24.11.2020r. – ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT. DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 26.11.2020r.

DODANO

ZMIANĘ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 540236481 – N – 2020 z dnia 2020-11-24 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

IV.6.2) Nowy Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 02/12/2020, godzina: 12:30,

 

Ogłoszenie nr 612951-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

 Numer referencyjny: ZPP-2810-13/20

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 27/11/2020, godzina: 12:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 19.11.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz
Nowy Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 02/12/2020, godzina: 12:30,
Zatwierdzam dnia. 24.11.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 26.11.2020r.

Zatwierdzam dnia. 26.11.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz