Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę wyrobów medycznych maski FFP3 oraz kombinezon ochronny dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę wyrobów medycznych maski FFP3 oraz kombinezon ochronny dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego”

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-11/20                                              Zakopane, dnia 17.11.2020r.

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-11/20

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę wyrobów medycznych maski FFP3 oraz kombinezon ochronny dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

 

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

MedicaMask Beata Piotrowska ul. Stargardzka 7, 73-121 Marianowo

Cena brutto za całość dostawy: 43 272,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryterium termin realizacji zamówienia. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium termin realizacji zamówienia – 40,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

 

Zestawienie  punktacji:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium termin realizacji zamówienia – 40% Łącznie pkt.
 

1

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA” MATEX” MATEUSZ SEGIETA, Mnichów 90 „A” 28-300 Jędrzejów,

 

 

48,88 pkt

 

30,00 pkt

 

78,88 pkt

2 ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Pod Borem 18,

41-808 Zabrze,

 

 

55,31 pkt

 

40,00 pkt

 

95,31 pkt

3  „Higiena i Opakowania” Joanna Sobańska

Odonów 36,

28-500 Kazimierza Wielka,

 

 

24,96 pkt

 

40,00 pkt

 

62,96 pkt

4 Medicus Sp. zo.o. SKA

ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy,

 

 

Oferta odrzucona

5 CMS Polska Sp. z o.o.

ul. Boya-Żeleńskiego 25C,

35-105 Rzeszów,

 

 

45,88 pkt

 

40,00 pkt

 

85,88 pkt

6 MedicaMask Beata Piotrowska

ul. Stargardzka 7, 73-121 Marianowo,

 

 

60,00 pkt

 

40,00 pkt

 

100,00 pkt

7 Complimed Anna Bojanowska

ul. Ostródzka 38 54-116 Wrocław,

 

 

40,73 pkt

 

30,00 pkt

 

70,73 pkt

Liczba ofert otrzymanych – 7 ofert,

Liczba ofert odrzuconych – 1 oferta,

 

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz