Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa wyrobów medycznych maski FFP3 oraz kombinezon ochronny dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa wyrobów medycznych maski FFP3 oraz kombinezon ochronny dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego”

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-11/20                                             Zakopane, dnia 16.11.2020r.

  

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-11/20

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa wyrobów medycznych maski FFP3 oraz kombinezon ochronny dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

 

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 49 600,00 zł netto tj: 58 848,00 zł brutto.

 

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

  1. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA” MATEX” MATEUSZ SEGIETA, Mnichów 90 „A” 28-300 Jędrzejów, która złożyła ofertę w kwocie,

Cena  netto za wykonanie zamówienia: 50 400,00 zł

Cena brutto za wykonanioe zamówienia: 61 992,00 zł

– termin realizacji zamówienia: 05.12.2020.

– termin płatności faktury: 30 dni

 

  1. ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, która złożyła ofertę w kwocie,

Cena  netto za wykonanie zamówienia: 38 160,00 zł

Cena brutto za wykonanioe zamówienia: 46 936,80 zł

– termin realizacji zamówienia: 27.11.2020.

– termin płatności faktury: 30 dni

 

  1. „Higiena i Opakowania” Joanna Sobańska Odonów 36, 28-500 Kazimierza Wielka, która złożyła ofertę w kwocie,

Cena  netto za wykonanie zamówienia: 84 552,00 zł

Cena brutto za wykonanioe zamówienia: 103 998,96 zł

– termin realizacji zamówienia: 26.11.2020.

– termin płatności faktury: 30 dni

 

  1. Medicus Sp. zo.o. SKA ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy, która złożyła ofertę w kwocie,

Cena  netto za wykonanie zamówienia: 26 880,00 zł

Cena brutto za wykonanioe zamówienia: 33 062,40 zł

– termin realizacji zamówienia: 25.11.2020.

– termin płatności faktury: 30 dni

 

  1. CMS Polska Sp. z o.o. ul. Boya-Żeleńskiego 25C, 35-105 Rzeszów, która złożyła ofertę w kwocie,

Cena  netto za wykonanie zamówienia: 46 000,00 zł

Cena brutto za wykonanioe zamówienia: 56 580,00 zł

– termin realizacji zamówienia: 27.11.2020.

– termin płatności faktury: 30 dni

 

  1. MedicaMask Beata Piotrowska ul. Stargardzka 7, 73-121 Marianowo, która złożyła ofertę w kwocie,

Cena  netto za wykonanie zamówienia: 38 000,00 zł

Cena brutto za wykonanioe zamówienia: 43 272,00 zł

– termin realizacji zamówienia: 03.12.2020.

– termin płatności faktury: 30 dni

 

  1. Complimed Anna Bojanowska ul. Ostródzka 38 54-116 Wrocław, która złożyła ofertę w kwocie,

Cena  netto za wykonanie zamówienia: 52 800,00 zł

Cena brutto za wykonanioe zamówienia: 63 744,00 zł

– termin realizacji zamówienia: 05.12.2020.

– termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

16.11.2020

Dyrektor

Krystyna Walendowicz