Zewnętrzny audyt systemów jakościowych

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Zewnętrzny audyt systemów jakościowych

W dniach 28-30 października br. audytorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie przeprowadzili w Szpitalu audyt nadzoru wdrożonych systemów jakościowych.

Audytowi podlegały: System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10, System Zarządzania Środowiskowego wg normy 14001:2015-09, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2017-06, System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi wg normy PN-ISO 37001:2017-05 oraz nowo wdrożony System Zarządzania BHP wg normy PN-ISO 45001:2018-06. Audytowi podlegały wszystkie komórki organizacyjne Szpitala. W trakcie audytu nie stwierdzono niezgodności z zapisami poszczególnych norm, co oznacza, że wynik audytu jest pozytywny. Wynik ten cieszy szczególnie  dlatego, że jest podkreśleniem zaangażowania wszystkich pracowników w proces bieżącego funkcjonowania wdrożonych systemów i w ich doskonalenie. A z uwagi na stan wysokiego zagrożenia epidemiologicznego audyt, po raz pierwszy w historii Szpitala, przeprowadzony został w sposób zdalny, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych sposobów kontaktowania się.