I miejsce w konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2019”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

I miejsce w konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2019”

Z dumą i radością przyjęliśmy wiadomość, że dobra passa Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem nie zamierza się kończyć. W dniu 24 września br. w Auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie Dyrektor naszego Szpitala – Pani Krystyna Walendowicz odebrała dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2019” w kategorii „Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia seniorów”.Swój projekt zatytułowaliśmy „Senior to także Ty, tylko trochę później”, mając świadomość, że niedogodności wieku senioralnego dotkną nas wszystkich, szczególnie tych, którzy nie przygotowują się wcześniej na nadejście starości.

W naszej działalności od kilku lat zwiększoną uwagę kierujemy na osoby starsze, niepełnosprawne czy wykluczone społecznie. Od 2018 r. przy Szpitalu funkcjonuje Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy przeznaczony dla takich właśnie osób, w najbliższym czasie prace podejmie Centrum Edukacji Prozdrowotnej, gdzie także zapraszać będziemy osoby starsze. Uczestniczyliśmy także w ogólnopolskim programie ”Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez osoby 60+”, w który włączyli się nasi lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci.

Przyznana nagroda daje nam ogromną satysfakcję i jest potwierdzeniem słuszności przyjętej przez nas inicjatywy, że wystarczy osobom starszym poświęcić więcej uwagi, by ich życie stało się lepsze, a oni sami mogli czuć się pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego.