„MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WOJEWÓDZKICH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” REALIZOWANEGO W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO W ZAKOPANEM W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.3.3 RPO 2014-2020

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

„MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WOJEWÓDZKICH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” REALIZOWANEGO W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO W ZAKOPANEM W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.3.3 RPO 2014-2020

Wartość całkowita projektu: 384 728,94 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 336 177 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Zadanie obejmuje:

  1. Montaż systemu fotowoltaicznego w budynku głównym Szpitala, obejmujący wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW, składającej się z dwóch sekcji modułów PV (wschodniej i zachodniej), usytuowanych na 2-óch stropodachach werand budynku szpitala, na specjalnie przygotowanej konstrukcji wolnostojącej. Łączna ilość zastosowanych ogniw (modułów) fotowoltaicznych wynosi 40 szt. (po 20 szt. na każdą sekcję) o pow. łącznej  64 m2,
  2. Wykonanie (wymiana) pokrycia stropodachu nad dwoma werandami (od strony wschodniej i zachodniej) budynku szpitala z papy termozgrzewalnej (dwukrotnie) o łącznej pow. ok. 163,0 m2,
  3. Montaż okien termicznych (o współ. U=0,9 W/(m2K), ppoż. o konstrukcji aluminiowej w miejscu istn. ścianek z luksfer na głównej klatce schodowej budynku szpitala o łącznej pow. ok. 20,50m2.