Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie odwodnienia liniowego oraz częściowa przebudowa istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej wraz z budową muru oporowego od strony północnej budynku Szpitala w Zakopanem – II etap.” dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie odwodnienia liniowego oraz częściowa przebudowa istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej wraz z budową muru oporowego od strony północnej budynku Szpitala w Zakopanem – II etap.” dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-08/20

 Zakopane, dnia 26.08.2020r.

   

Wszyscy Wykonawcy
ZPP-2810-08/20

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie odwodnienia liniowego oraz częściowa przebudowa istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej wraz z budową muru oporowego od strony północnej budynku Szpitala w Zakopanem – II etap.” dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”

 

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 732 182,15 złotych brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 1.  PPUH „LEX-BUD” S.C. ul. Gen. Hallera 20/105, 41-709 Ruda ŚląskaCena  netto za wykonanie zamówienia: – 762 439,03 zł
  Cena brutto za wykonanie zamówienia: – 937 800,01 zł
  – termin wykonania zamówienia: 16.11.2020r.
  – okres gwarancji  – 96 miesięcy
  – termin płatności faktury: 30 dni
 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GUT- WIERCHOWY Sp. z o.o.
  Kościuszki 36B, 34-520 PoroninCena  netto za wykonanie zamówienia: – 574 879,82 zł
  Cena brutto za wykonanie zamówienia: – 707 102,18 zł
  – termin wykonania zamówienia: 16.11.2020r.
  – okres gwarancji  – 60 miesięcy
  – termin płatności faktury: 30 dni
 3. Firma Inżynieryjno-Remontowo-Budowlana „STANGUT”
  Guty 26, 34-500 ZakopaneCena  netto za wykonanie zamówienia: – 674 796,75 zł
  Cena brutto za wykonanie zamówienia: – 830 000,00 zł
  – termin wykonania zamówienia: 16.11.2020r.
  – okres gwarancji  – 96 miesięcy
  – termin płatności faktury: 30 dni
 4. Firma Budowlano-Uslugowa „KUŁACH”
  Jana Pawła II 146A, 34-425 Biały DunajecCena  netto za wykonanie zamówienia: – 541 580,85 zł
  Cena brutto za wykonanie zamówienia: – 666 144,44 zł
  – termin wykonania zamówienia: 16.11.2020r.
  – okres gwarancji  – 90 miesięcy
  – termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

Dyrektor
mgr Krystyna Walendowicz