Ogłoszenie o zamówieniu na: Usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. S. Jasińskiego w Zakopanem

Supra Brokers S.A. informuje, że w imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. S. Jasińskiego w Zakopanem w dniu 04.08.2020 r. opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu przetargowym na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. S. Jasińskiego W Zakopanem SIWZ nr 131/2020/N/Zakopane

W związku z powyższym na stronie internetowej www.suprabrokers.pl pod linkiem

https://suprabrokers.pl/przetargi-medycyna/usluga-ubezpieczenia-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-wojewodzkiego-szpitala-rehabilitacyjnego-im-s-jasinskiego-w-zakopanem/