Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy – coś się skończyło

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy – coś się skończyło

W dniu 30.06.2020 r. kończy działalność Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy, prowadzony Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem  w ramach Projektu pn. Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy dlaOsób Niepełnosprawnych numer RPMP.09.02.03-`12-0481/17.

Celem Ośrodka, uruchomionego od 01.07.2018 r., było zapobieganie występowaniu oraz niwelowanie przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego i ekonomicznego. Swą opieką Ośrodek objął 49 osób, szczególnie niepełnosprawnych i starszych. Zajęciaw Ośrodku odbywały się od poniedziałku do piątku  przez 8 godz. dziennie z udziałem fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego, psychologa, informatyka i dietetyka. Uczestnicy mieli zapewnioną opiekę pielęgniarską i opiekuna medycznego.Korzystać z Ośrodka mogły osoby, które ukończyły 60 lat, zamieszkiwały  na terenie Zakopanego, były niepełnosprawne, ograniczone w samodzielności, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Ośrodek zapewniał także wsparcie opiekunom biorących udział w zajęciach uczestników.

Bardzo pozytywnym efektem działalności Ośrodkabyło ponowne uspołecznienie uczestników. Początkowa nieufność i wycofanie przechodziły    wnawiązywanie kontaktów towarzyskich, w zaangażowanie           w organizowanych  zajęciach, w otwartość w proponowaniu nowych form aktywności, wzajemne wspieranie się w czynnościach dnia codziennego. Mamy głęboką nadzieję, że wszyscy uczestnicy zajęć będą pogłębiać przekazaną im wiedzę i rozwijać nabyte umiejętności.

Ale to nie koniec naszych spotkań z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, czy wykluczonymi społecznie. Przez najbliższe 3 lata spotkania będą kontynuowane, choć w zmienionej nieco formie. O zasadach kwalifikacji oraz rodzaju zajęć już wkrótce powiadomimy wszystkich zainteresowanych.