Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Wojewódzki  Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem jest  partnerem w Projekcie „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem Projektu jest zaopatrzenie placówek szpitalnych we wszystkie niezbędne urządzenia, sprzęt i środki pozwalające na zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Co-2.

W ramach przyznanych środków dniu 24.06.2020 r. Szpital zakupił 10 specjalistycznych łóżek wraz z materacami za kwotę 99.997,20 zł. Parametry  i funkcjonalność  łóżek spełnia wszystkie wymagania, które zapewniają pacjentom  komfort a personelowi medycznemu pozwolą  na właściwą pielęgnację (zmiany pozycji, łatwa obsługa, łatwa dezynfekcja, itp.)

Zakupiono również nagrzewnicę ( kurtynę), aby zabezpieczyć wejście do Izby Przyjęć przed  warunkami atmosferycznymi ( powiew ciepła).

Już jadą do Szpitala kolejne środki dezynfekcyjne i wyroby medyczne, bo dzięki Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Medyczny” Szpital i personel jest zabezpieczony pod kątem epidemiologicznym.