Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-05/20                                          Zakopane, dnia 29.05.2020r.

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-05/20

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

 

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

Pakiet nr 1 – 30 764,23  zł netto tj: 37840 zł brutto,

Pakiet nr 2 – 33 333,33 zł netto tj: 36 000,00 zł brutto,

Łącznie 64 097,56 zł netto tj: 73 840,00 złotych brutto.

 

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Pakiet nr 1.

  1. HAS-MED. Sp. z o.o., ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko Biała,

Cena netto:27 200,00 zł,  Cena brutto: 33 456,00 zł

Okres gwarancji 1 lata.

Bezpłatny serwis gwarancyjny: 1

Termin płatności faktury: 30 dni

  1. Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice,

Cena netto: 29 755,33 zł,  Cena brutto: 36599,06 zł

Okres gwarancji 2 lata.

Bezpłatny serwis gwarancyjny: 2

Termin płatności faktury: 30 dni

  1. MOSO Agata Pietrzak, ul. Kolorowa 20, 05-092 Izabelin-Dziekanówek,

Cena netto: 45 349,75 zł,  Cena brutto: 55 780,20 zł

Okres gwarancji 1 lata.

Bezpłatny serwis gwarancyjny: 0

Termin płatności faktury: 30 dni

 

Pakiet nr 2.

Pakiet nr 2.

  1. Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice,

Cena netto:20 555,58 zł,  Cena brutto: 22 200,03 zł

Okres gwarancji 3 lata.

Bezpłatny serwis gwarancyjny: 3

Termin płatności faktury: 30 dni

  1. B&B Bogusław Muras Naprawa i Sprzedaż Sprzętu elektronicznego i Medycznego ul. Ładna 40A, 44-300 Wodzisław Śląski,

Cena netto:27 500,00 zł,  Cena brutto: 27 500,00 zł

Okres gwarancji 3 lata.

Bezpłatny serwis gwarancyjny: 3

Termin płatności faktury: 30 dni

 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz

29.05.2020r.