Stopniowe łagodzenie rygorów epidemiologicznych

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Stopniowe łagodzenie rygorów epidemiologicznych

Stopniowe łagodzenie rygorów epidemiologicznych

Wobec łagodzenia przez nasz Szpital rygorów związanych z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)  pandemią wirusa  SARS-Co-V-2  (koronawirus) informujemy o aktualnych wymogach przy przyjęciu na leczenie i zasadach obowiązujących w trakcie leczenia:

  1. Zniesiono ograniczenie przyjęcia do Szpitala i do poradni specjalistycznych – niemniej przyjęcie poprzedzone jest kontaktem telefonicznym z pacjentem (2-3 dni przed planowanym terminem przyjęcia)  i pozyskaniem informacji  o braku epidemiologicznych przeciwwskazań do przyjęcia na leczenie.
  2. U przyjmowanych na leczenie pacjentów (we wszystkich zakresach) dokonuje się pomiarów temperatury – podwyższona temperatura wyklucza możliwość przyjęcia na leczenie lub udzielenie świadczeń.
  3. Pacjentów, którzy przed przyjazdem stwierdzą u siebie podwyższoną temperaturę, kaszel, kłopoty z oddychaniem, prosimy o powiadomienie Szpitala o stanie zdrowia (tel. 18 20 26 834) – termin przyjęcia do Szpitala zostanie przesunięty o okres niezbędny do wyzdrowienia.
  4. Pacjentów, którzy stwierdzą, że przyjazd na leczenie publiczną komunikacją (pociąg, autobus) może nieść dla nich zagrożenie zakażeniem, prosimy o powiadomienie Szpitala o stanie zdrowia (tel. 18 20 26 834) – termin przyjęcia do Szpitala zostanie przesunięty.
  5. Pacjentów poradni specjalistycznych, fizjoterapii ambulatoryjnej i dziennych ośrodków rehabilitacji, którzy przed planowanąwizytą lub kolejnymi zajęciami stwierdzą u siebie podwyższoną temperaturę, kaszel, kłopoty z oddychaniem, prosimy o powiadomienie Szpitala o stanie zdrowia (tel. 18 20 26 845) – termin wizytylub kolejnych zabiegów zostaną przesunięte o okres niezbędny do wyzdrowienia.
  6. W Szpitalu dopuszczono ograniczone odwiedziny pacjentów (jednocześnie jedna osoba odwiedzająca przy zachowaniu rygorów sanitarnych).
  7. W Szpitalu utrzymuje się do odwołania zakaz opuszczania budynku – dozwolone w sytuacjach wyjątkowych po uprzednim uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego.
  8. W Szpitalu realizowane są wszystkie procedury, związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa – możliwość izolacji pacjentów, szeroka dostępność środków dezynfekcyjnych, akcje edukacyjne itp.
  9. Szpital zapewnia pacjentom leczonym stacjonarnie 24-godzinną opiekę lekarska i pielęgniarską.