Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 25.05.2020r. DODANO zmianę ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.05.2020r. – ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT. DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 26.05.2020r

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 25.05.2020r. DODANO zmianę ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.05.2020r. – ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT. DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 26.05.2020r

DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 26.05.2020r.

Zatwierdzam dnia. 26.05.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

 

DODANO

ZMIANĘ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 540090755 – N – 2020 z dnia 2020-05-26 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

Numer referencyjny: ZPP-2810-05/20

IV.6.2) Nowy Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/05/2020, godzina: 12:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 26.05.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 25.05.2020r.

Zatwierdzam dnia. 25.05.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

Ogłoszenie nr 541644 – N – 2020 z dnia 2020-05-19 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

Numer referencyjny: ZPP-2810-05/20

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 27/05/2020, godzina: 12:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 19.05.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz
Zatwierdzam dnia. 25.05.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz
 
 
 
Zatwierdzam dnia. 26.05.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz
Zatwierdzam dnia. 26.05.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz