Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 18.05.2020r. oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu – ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego DODANO pytania i odpowiedzi z dnia 18.05.2020r. oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu – ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

DODANO PYTANIA I ODPOWIEDZI

oraz

ZMIANĘ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 540036002 – N – 2020 z dnia 2020-05-18 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

Numer referencyjny: ZPP-2810-04/20

IV.6.2) Nowy Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22/05/2020, godzina: 12:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 18.05.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

 

Ogłoszenie nr 539293 – N – 2020 z dnia 2020-05-12 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

Numer referencyjny: ZPP-2810-04/20

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20/05/2020, godzina: 12:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam dnia. 12.05.2020r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz