Uzupełnienie do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Uzupełnienie do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. 

dr S. Jasińskiego w Zakopanem

 

W związku ze zmianą z dn. 29.04.2020r.Planu Inwestycyjnego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem,  do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dodaje się następujące pozycje:

 

Uzupełnienie do planu postępowań na rok 2020

 

Zatwierdzam dnia 07.05.2020.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz