Świadczenia w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w okresie pandemii

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Świadczenia w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w okresie pandemii

  1. Szpital udziela w sposób ciągły świadczeń rehabilitacyjnych w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej.
  2. Z uwagi na ogłoszony stan pandemii do udzielenia świadczeń kwalifikowani są pacjenci, u których zaniechanie lub niepodjęcie rehabilitacji może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia.
  3. W czasie udzielania zabiegów zachowane są wszystkie procedury, związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa – zachowanie stosownych odległości, szeroka dostępność środków dezynfekcyjnych, codzienny pomiar temperatury u pacjenta, akcje edukacyjne itp.
  4. Podwyższona temperatura u pacjenta wyklucza możliwość udzielenia świadczenia.
  5. Szczegółowych informacji zasięgnąć można pod nr telefonu 18 20 26 845 (Rejestracja).