Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2. – ETAP II”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2. – ETAP II”

Zakopane, dnia 21.04.2020r.

Oznaczenie sprawy: ZPM-2810-02/20/          /

 

 

Wszyscy Wykonawcy                              ZPP-2810-02/20

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2. – ETAP II”

 

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

firma Inżynieryjno-Remontowo- Budowlana „STANGUT”

34-500 Zakopane, ul. Guty 26,

Cena  netto: 199 498,65 zł

Cena brutto: 245 383,84 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium „gwarancja/rękojmia” i „Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy”. W  kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium „gwarancja/rękojmia”  – 30,00 pkt, w kryterium Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 7,50 pkt. Łącznie oferta otrzymała 97,50 pkt.

 

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium „gwarancja/

rękojmia – 30%

Kryterium termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – 10% Łącznie pkt.
 

1

Firma Inżynieryjno-Remontowo- Budowlana „STANGUT”

34-500 Zakopane, ul. Guty 26

 

 

60,00 pkt

 

 

30,00 pkt

 

 

7,50 pkt

 

 

97,50 pkt

 

2

Tatrzańska firma „Junior” ul. Lichajówki 7, 34-531 Murzasichle,  

50,49 pkt

 

10,00 pkt

 

10,00 pkt

 

70,49 pkt

Ilość złożonych ofert: 2

Ilość ofert odrzuconych: 0

 

Z poważaniem   

Dyrektor

Krystyna Walendowicz