Informacja dot. COVID-19 (koronawirus)

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja dot. COVID-19 (koronawirus)

W związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)  pandemią wirusa  COVID-19 (koronawirus) i podjętymi przez nasz Szpital działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa informujemy:

  1. Przyjęcia do Szpitala podlegają ograniczeniu – po uprzedniej ocenie uwarunkowań i ryzyka dotyczącego stanu zdrowia pacjentów i prawdopodobieństwa jego pogorszenia.
    Przyjęcia do poradni specjalistycznych zostają ograniczone do niezbędnego, z uwagi na stan zdrowia pacjentów, minimum.
  2. U przyjmowanych na leczenie pacjentów (we wszystkich zakresach) dokonuje się pomiarów temperatury – podwyższona temperatura wyklucza możliwość przyjęcia na leczenie lub udzielenie świadczeń.
  3. Pacjentów, którzy przed przyjazdem stwierdzą u siebie podwyższoną temperaturę, kaszel, kłopoty z oddychaniem, prosimy o powiadomienie Szpitala o stanie zdrowia (tel. 18 20 26 834) – termin przyjęcia do Szpitala zostanie przesunięty o okres niezbędny do wyzdrowienia.
  4. Pacjentów, którzy stwierdzą, że przyjazd na leczenie publiczna komunikacją (pociąg, autobus) może nieść dla nich zagrożenie zakażeniem, prosimy o powiadomienie Szpitala o stanie zdrowia (tel. 18 20 26 834) – termin przyjęcia do Szpitala zostanie przesunięty.
  5. W Szpitalu wprowadzono do odwołania zakaz odwiedzin.
  6. W Szpitalu wprowadzono do odwołania zakaz opuszczania budynku – dozwolone w sytuacjach wyjątkowych po uprzednim uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego.
  7. W Szpitalu realizowane są wszystkie procedury, związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa – możliwość izolacji pacjentów, szeroka dostępność środków dezynfekcyjnych, akcje edukacyjne itp.
  8. Szpital zapewnia 24-godzinna opiekę lekarska i pielęgniarską.