Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im.

dr S. Jasińskiego w Zakopanem

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 zgodnie z art.13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1843)

 

Załącznik plan postępowań na rok 2020

Zatwierdzam dnia. 31.12.2019r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz

Uzupełnienie do planu postępowań na rok 2020

 

Zatwierdzam aktualizacja dnia 07.05.2020.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz