Uroczyste posiedzenie Rady Społecznej

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Uroczyste posiedzenie Rady Społecznej

Posiedzenia Rady Społecznej najczęściej „trącą” powagą,  prezentowaniem kolumny liczb, poszukiwaniem najlepszych dla Szpitala rozwiązań finansowych czy organizacyjnych.

Ale nie tym razem. Po pierwsze – posiedzenie Rady wypadło w okresie przedświątecznym, a po drugie – w posiedzeniu uczestniczył Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski. Była więc okazja, aby, prócz realizacji przewidzianego porządku obrad, szeroko omówić zakończoną bardzo szeroko zakrojoną modernizację Szpitala.   Ta warta ok. 6 mln złotych inwestycja odmieniła Szpital. Zwrócił na to uwagę Pan Marszałek, który w niedawnej przeszłości przez kilka lat pełnił funkcję członka Rady Społecznej naszej placówki. Podkreślił zaangażowanie Dyrektor Szpitala Krystyny Walendowicz oraz licznej grupy pracowników odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności. Zaangażowanie Dyrektor, ale i jej ogromna satysfakcja, widoczne były szczególnie  w czasie spaceru po Szpitalu i prezentowaniu efektów przeprowadzonych prac.

Nim jednak do tego doszło Marszałek Witold Kozłowski złożył wszystkim uczestnikom spotkania świąteczne życzenia. Życzył wszystkim tego, co dla nich najważniejsze – dobrego zdrowia, pomysłów na realizację swych zamierzeń zawodowych i osobistych planów, radości z rodzinnych spotkań i spokojnego, dobrego 2020 roku. Równie serdeczne życzenia złożyła członkom Rady Społecznej Dyrektor Krystyna Walendowicz, wyrażając nadzieję na dalszą, tak owocną jak dotychczas,  współpracę.