PracoDawca Zdrowia

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

PracoDawca Zdrowia

Starą prawdą jest, że aby wszechstronnie zadbać o pacjenta, należy także
z troska pochylać się nad pracownikami szpitala. Ta prawda od lat wdrażana jest w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego
w Zakopanem. Kierownictwo placówki dba o dobrą atmosferę w pracy,
o rozwiązywanie wszelkich problemów w drodze indywidualnych rozmów
z pracownikami, a przede wszystkim o ich zadowolenie i dobra formę.

Pracownicy biorą udział, jako uczestnicy, w prowadzonych przez Szpital programach, np. w programie zapobiegania nadwadze. Do dyspozycji pracowników postawiono zestaw urządzeń do ćwiczeń aerobowych. Fundusz Socjalny dofinansowuje bilety i karnety związane aktywnością fizyczną pracowników.

Te działania dostrzeżone zostały przez Ministra Zdrowia, który
za ponadprzeciętną troskę o zdrowie pracowników i skuteczność we wdrażaniu programów promocji zdrowia w środowisku pracy przyznał naszemu Szpitalowi certyfikat „PracoDawcy Zdrowia”.

Uroczystość wręczenia certyfikatu odbyła się 27 listopada 2019 r.
w Ministerstwie Zdrowia, a wyróżnienie z rąk Podsekretarza Stanu Sławomira Gadomskiego odebrała Dyrektor Szpitala Pani Krystyna Walendowicz.