Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-12/19                                    Zakopane, dnia 06.11.2019r.

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-12/19

Pakiet nr 1, 2, 3, 4

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

 Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla pakietu nr 1, 2, 3, 4 uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

Pakiet nr 1

Technomex Sp. z o.o., ul. Szsparagowa 15, 44-141 Gliwice

Cena brutto:  67 558,22 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 6,00 pkt, w kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny – 0,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 66,00 pkt.

Zestawienie  punktacji dla pakietu nr 1:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji –30% Kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny –10% Łącznie pkt.
 

1

Technomex Sp. z o.o., ul. Szsparagowa 15, 44-141 Gliwice  

60,00 pkt

 

6,00 pkt

 

00,00 pkt

 

06,00 pkt

  1. Liczba ofert otrzymanych dla pakietu nr 1 – 1 oferta,
  2. Liczba ofert odrzuconych dla pakietu nr 1 – brak,

 

Pakiet nr 2

Technomex Sp. z o.o., ul. Szsparagowa 15, 44-141 Gliwice

Cena brutto:  72 216,89 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 6,00 pkt, w kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny – 10,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 76,00 pkt.

Zestawienie  punktacji dla pakietu nr 2:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji –30% Kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny –10% Łącznie pkt.
 

1

Technomex Sp. z o.o., ul. Szsparagowa 15, 44-141 Gliwice  

60,00 pkt

 

6,00 pkt

 

10,00 pkt

 

76,00 pkt

 

2

HAS-MED. Sp. z o.o.  43-300 Bielsko-Biała, ul. Młyńska 20  

57,48 pkt

 

3,00 pkt

 

10,00 pkt

 

70,48 pkt

  1. Liczba ofert otrzymanych dla pakietu nr 2 – 2 oferty,
  2. Liczba ofert odrzuconych dla pakietu nr 2 – brak,

Pakiet nr 3

Technomex Sp. z o.o., ul. Szsparagowa 15, 44-141 Gliwice

Cena brutto:  30 400,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 6,00 pkt, w kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny – 0,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 66,00 pkt.

Zestawienie  punktacji dla pakietu nr 3:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji –30% Kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny –10% Łącznie pkt.
 

1

Technomex Sp. z o.o., ul. Szsparagowa 15, 44-141 Gliwice  

60,00 pkt

 

6,00 pkt

 

00,00 pkt

 

06,00 pkt

  1. Liczba ofert otrzymanych dla pakietu nr 3 – 1 oferta,
  2. Liczba ofert odrzuconych dla pakietu nr 3 – brak,

 

Pakiet nr 4

Technomex Sp. z o.o., ul. Szsparagowa 15, 44-141 Gliwice

Cena brutto:  15 672,84 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 6,00 pkt, w kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny – 0,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 66,00 pkt.

 

Zestawienie  punktacji dla pakietu nr 4:

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji –30% Kryterium bezpłatny serwis gwarancyjny –10% Łącznie pkt.
 

1

Technomex Sp. z o.o., ul. Szsparagowa 15, 44-141 Gliwice  

60,00 pkt

 

6,00 pkt

 

00,00 pkt

 

06,00 pkt

  1. Liczba ofert otrzymanych dla pakietu nr 4 – 1 oferta,
  2. Liczba ofert odrzuconych dla pakietu nr 4 – brak,

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz