Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-12/19                                          Zakopane, dnia 04.11.2019r.

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-12/19

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego.

 Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

Pakiet nr 1 – 54 800,00 zł netto tj: 66 860,60 zł brutto,

Pakiet nr 2 – 64 750,00 zł netto tj: 69 930,00 zł brutto,

Pakiet nr 3 – 29 584,26 zł netto tj: 31 951,00 zł brutto,

Pakiet nr 4 – 17 980,50 zł netto tj: 19 418,94 zł brutto,

Łącznie 188 160,54 złotych brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

  1. HAS-MED Sp. z o.o., ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko Biała,

Pakiet nr 2.

Cena netto: 69 800,00 zł,  Cena brutto: 75 384,00 zł

Termin dostawy: 30.11.2019r.

Okres gwarancji 2 lata.  Termin płatności faktury: 30 dni

 

  1. Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice,

Pakiet nr 1.

Cena netto:55 885,19 zł,  Cena brutto: 67 558,22 zł

Termin dostawy: 30.11.2019r.

Okres gwarancji 3 lata.  Termin płatności faktury: 30 dni

 

Pakiet nr 2.

Cena netto:65 941,56 zł,  Cena brutto: 71 216,89 zł

Termin dostawy: 30.11.2019r.

Okres gwarancji 3 lata.  Termin płatności faktury: 30 dni

 

Pakiet nr 3.

Cena netto:28148,15 zł,  Cena brutto: 32 000,00 zł

Termin dostawy: 30.11.2019r.

Okres gwarancji 2 lata.  Termin płatności faktury: 30 dni

 

Pakiet nr 4.

Cena netto:14511,89 zł,  Cena brutto: 15672,84 zł

Termin dostawy: 30.11.2019r.

Okres gwarancji 3 lata.  Termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz