Audyt systemów jakościowych

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Audyt systemów jakościowych

W dniach od 7 do 9 października br. gościliśmy audytorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Ich zadaniem było przeprowadzenie audytu recertyfikacji dotychczas posiadanych systemów jakościowych oraz  ocena stopnia wdrożenia nowych norm.

Do dotychczas posiadanych certyfikatów dotyczących:
– systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015,
– systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji 27001:2014 (z przejściem na nową normę 27001:2017),
– systemu zarządzania środowiskowego 14001,
– systemu zarzadzania BHP 18001

dołożyliśmy, jako jedni z niewielu w Polsce,  system zarządzania działaniami antykorupcyjnymi 37001.

Z uwagi na  wielość systemów i chęć poddania ocenie nowych systemów  audyt był dużym wyzwaniem. Po raz kolejny sprawdziła nam się jednak zasada, że kierowane przez koordynatorów zaangażowanie wszystkich pracowników musi przynieść oczekiwany wynik.

I takim oczekiwanym wynikiem jest przekazana nam informacja, że zespół audytorów przedłoży Komitetowi Technicznemu pozytywną rekomendację dot. przyznania naszemu Szpitalowi na kolejne 3 lata certyfikatów wszystkich audytowanych systemów.

A dla nas to, jak zawsze, radość i ogromna satysfakcja.