Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej” – część 2.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej” – część 2.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-10/19                                             Zakopane, dnia 17.09.2019r.

  

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-10/19

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej” – część 2.

 

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

Pakiet nr 1 – 240 740,74 zł netto tj: 260 000,00 zł brutto,

Pakiet nr 2 – 27 777,78 zł netto tj: 30 000,00 zł brutto,

Łącznie 290 000,00 złotych brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

  1. HAS-MED Sp. z o.o., ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko Biała,

Pakiet nr 2.

Cena netto: 22 850,00 zł,  Cena brutto: 25 203,00 zł

Termin dostawy: 2 tygodnie.

Okres gwarancji 2 lata.  Termin płatności faktury: 30 dni

 

  1. MEDEN-INMED Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin,

Pakiet nr 1.

Cena netto: 210 000,00 zł,  Cena brutto: 227 250,00 zł

Termin dostawy: 30 dni.

Okres gwarancji 2 lata.  Termin płatności faktury: 30 dni

  1. Technomex Sp. z o.o., ul. Szsparagowa 15, 44-141 Gliwice,

Pakiet nr 1.

Cena netto:240 740,73 zł,  Cena brutto: 259 999,99 zł

Termin dostawy: 4 tygodnie.

Okres gwarancji 2 lata.  Termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

Dyrektor

Krystyna Walendowicz