Konferencja „Polska szkoła kompleksowej rehabilitacji”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Konferencja „Polska szkoła kompleksowej rehabilitacji”

Po długim oczekiwaniu ukazała się publikacja zatytułowana „Polska szkoła kompleksowej rehabilitacji. Analiza porównawcza instytucjonalnych rozwiązań”. Jest ona owocem ogólnopolskiej konferencji naukowej o tym samym tytule, zorganizowanej w dniu 29 listopada 2017 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja objęta była patronatem honorowym Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, a także patronatami poszczególnych instytucji publicznych, środowisk naukowych oraz medycznych.


W konferencji swój aktywny udział zaznaczyła wystąpieniem Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem Krystyna Walendowicz – wystąpienie w załączeniu. Pozostaje mieć nadzieję, że referaty programowe i liczne głosy w dyskusji znajdą odbicie w planowaniu i kontraktowaniu służącej pacjentom kompleksowej rehabilitacji.