Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-04/19

Zakopane, dnia 15.05.2019r.

 

 Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-04/19

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z przeznaczeniem dla funkcji rehabilitacyjno-edukacyjnej (sale wykładowe i rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców) w ramach Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne wraz z budową nowej i przebudową ist. infrastruktury technicznej oraz rozbiórką ist. budynku gospodarczego o nr 67/6:2.

 

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 1 232 850,07 złotych brutto.

 

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

  1. Firma Inżynieryjno-Remontowo-Budowlana ”STANGUT” Stanisław Gut

34-500 Zakopane, ul. Guty 26

Cena  netto: 1 441 075,79 zł

Podatek VAT 23% tj: 331 447,43 zł

Cena brutto: 1 772 523,22 zł

Termin wykonania zamówienia:

– etap 1 –  31.10.2019r.

– etap 2 –  31.07.2020r.

Okres gwarancji 60 miesiące

 

  1. Tatrzańska Firma „Junior”

34-531 Murzasichle, ul. Lichajówki 7,

Cena  netto: 1 227 752,77 zł

Podatek VAT 23% tj: 283 383,14 zł

Cena brutto: 1 510 135,91 zł

Termin wykonania zamówienia:

– etap 1 –  31.11.2019r.

– etap 2 –  31.07.2020r.

Okres gwarancji 72 miesiące

 

  1. Firma Rem-Bud Stanisław Majerczyk

34-520 Poronin, Stasikówka 71c,

Cena  netto: 1 469 964,74 zł

Podatek VAT 23% tj: 338 091,89 zł

Cena brutto: 1 808 056,62 zł

Termin wykonania zamówienia:

– etap 1 –  15.11.2019r.

– etap 2 –  31.11.2020r.

Okres gwarancji 72 miesiące

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz